Endgame # P-12
(1) Endgame # P-12
[Burba,M]

1...Ke6 2.g5 Ke7 3.Ke5 Kf8 4.Kf6 Kg8 5.g7 Kh7 6.g8Q+ Kxg8 7.Kg6 1-0All games on this page as PGN here

Generated with ChessBase 8.0