Endgame # R-31: Salvio 1634
(1) Endgame # R-31 - Salvio 1634

1...e3+ 2.Rxe3 g1Q+ 3.Kxg1 Kxe3 4.Kf1 f2 0-1All games on this page as PGN here

Generated with ChessBase 8.0